Resultaten citrusproeven - Spanje

In finca Agroquimicos Onofre, Campana de Lorca in de provincie Murcia, Spanje wordt van 2015 tot en met 2018 een proef uitgevoerd met Fertiplus® en Grapefruits. In 2015 is een proefveld geplant van in totaal één hectare, verdeeld over twee beregeningssectoren. Beide worden volledig gelijk beregend en volledig gelijk voorzien van meststoffen. Er wordt op het Fertiplus® perceel tweemaal 0,5 kg per boom (totaal 1 kg per boom) aan het irrigatiegat toegediend (onder elke druppelaar is een gat gemaakt waar het water invalt).

In 2016 bij de eerste oogst van deze jonge bomen is opgevallen dat de bomen die bemest waren met Fertiplus® Citrus (4-3-7, 60% organischestof) aanzienlijk meer vrucht draagden dan de bomen op het getuigeperceel. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door vruchtafstoot door gebrek aan Zn en/of Mn. Daarom is er besloten om tijdens bloei- en vruchtzetting in 2017 een Zn- en Mn-EDDHA gift toe te passen via de beregening om ten einde vruchtafstoot door zink en/of mangaan gebrek te vookomen.

Bij de tweede oogst in oktober 2017 was een aanzienlijke verbetering van het getuige perceel ten opzichte van het Fertiplus® te zien. Het verschil tussen het getuige perceel en het Fertiplus® perceel is 10%, ten voordele van het Fertiplus® perceel. 

Op dit moment kan geconcludeerd worden dat het grote oogstverschil van meer dan 35% dat waargenomen is in 2016 terug te voeren is naar een gebrek aan plantbeschikbare Zn en/of Mn in het getuige perceel. Wanneer Zn en Mn toegediend worden via het irrigatiekanaal nemen de verschillen tussen beide percelen af. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat het toedienen van Fertiplus de plantbeschikbaarheid van Zn en/of Mn verhoogt. In Fertiplus zit een flinke hoeveelheid Zn (350 mg per boom toegediend) en Mn (400 mg per boom) en is aanwijsbaar beschikbaar voor het gewas en effectief (minder vruchtafstoot). Tenslotte is ondanks een aanzienlijke verbetering van het getuige perceel de meeropbrengst van het Fertiplus perceel nog altijd 10% hoger. Het netto financiële voordeel is 5%, dit is dus het voordeel na aftrek van de gemaakte kosten voor Fertiplus® en het toedienen ervan.

Enkele voordelen van Organische Fertilizers Citrus t.o.v. andere (natte) mest zijn o.a.:

  • gemakkelijk en snel toepasbaar
  • hygiënisch en vrij van onkruidzaden
  • vaste samenstelling
  • goed houdbaar